...

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.mechanikursus.pl

 

W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

Dariusz Tryfon “Warsztat Samochodowy” jest uważany za administratora danych osobowych, które zbiera i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W niniejszym dokumencie znajdziesz ponadto informacje o wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach śledzących w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest:

Dariusz Tryfon “Warsztat Samochodowy”
ul. Piastowska 27A, 02-495 Warszawa
NIP: 5221801238
dariusztryfon@o2.pl

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies, regulaminem) możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy dariusztryfon@o2.pl


 

1. Czyje dane osobowe są przez nas zbierane?

 • użytkowników naszej strony internetowej;
 • naszych Klientów, dostawców oraz parterów biznesowych;
 • wykonawców;
 • pracowników;
 • konsumentów;
 • osób, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób;
 • kandydatów do pracy.

 

2. W jaki sposób zbierany dane osobowe?

 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie;
 • poprzez kontakt telefoniczny z nami;
 • poprzez bezpośrednie odwiedzenie naszego biura;
 • podczas składania u nas zamówienia;
 • podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub podobnych technologii;

 

3. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, stanowisko w firmie, wykształcenie, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe, zainteresowania, historię komunikacji z Tobą (w tym notatki z rozmów i spotkań) oraz informacje finansowe. W momencie korzystania z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.

 

4. Cele, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • pragniemy zapewnić Ci informacje na tematu usług oraz produktów z naszej oferty;
 • udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania;
 • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych;
 • wysyłka e-maili i newsletterów;
 • pomoc online;
 • powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w usługach i produktach w naszej ofercie;
 • udzielania gwarancji oraz rozpatrywania reklamacji;
 • umożliwienia Ci udziału w promocjach i konkursach;
 • poprawa naszych usług oraz produktów;
 • umożliwienia zgłaszania problemów z naszym serwisem;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;
 • zbieramy również dane w celach rekrutacyjnych;
 • oraz w innych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą, w tym negocjowanie, zawieranie i realizacja umów.

 

5. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Twoich danych osobowych:

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych, opisanymi powyżej, podstawą prawną dla nas do przetwarzania danych osobowych będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:

 • Twoja zgoda;
 • wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub innymi osobami;
 • uzasadniony interes prawny naszej firmy lub naszych partnerów biznesowych
 • zgodność z przepisami prawa.

 

6. Cele udostępniania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom trzecim, w tym organom państwowym, dostawcom usług IT oraz osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu świadczenia i realizacji usług wymaganych i zamówionych przez Ciebie;
 • w celu ochrony praw własności intelektualnej dotyczących  materiałów wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób;
 • w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady;
 • w celu reagowania na wniosek prawny lub wypełnianie obowiązków prawnych;
 • w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas faktur, rachunków, paragonów oraz innych dokumentów księgowych; wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa;
 • możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy lub łączymy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w tym z potencjalnym sprzedawcą lub nabywcą takiej firmy lub aktywów.
 • za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje osobowe stronom trzecim, które oferują produkty, które mogą Cię zainteresować. Firmy te mogą następnie skontaktować się z Tobą bezpośrednio w sprawie produktów lub przykładowych ofert, spersonalizowanych ofert i informacji lub poprosić o opinię na temat produktów i programów, które mogą Cię zainteresować (ponieważ nasza firma działa zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami możemy udostępniać dane osobowe przesłane nam przez dowolną z powiązanych z nami firm. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności danych użytkownika i nie mogą z niego korzystać w jakimkolwiek celu innym niż cele określone w niniejszej Polityce prywatności.)
 • możemy umożliwiać użytkownikom zostawianie na stronie wpisów, komentarzy lub recenzji. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam takie informacje, przesłane przez Ciebie informacje mogą być ogólnie dostępne. Informacje udostępniane w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp.
 • możemy zostać poproszeni o udostępnienie Twoich danych osobowych w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wykonania prawa lub procesu prawnego, w tym do odpowiedzi na wnioski rządowe lub regulacyjne. Ujawnienie może również być konieczne, jeśli mamy powody, aby sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania w celu wyegzekwowania wszelkich praw naszej firmy, w tym przeciwko Tobie lub osobie trzeciej, w związku z windykacją należności lub naruszenia warunków umowy. Możemy udostępniać dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych stron; a także w celu zapobiegania naruszenia naszych praw lub mienia, prawi i mienia innego administratora danych osobowych lub gdyby ktokolwiek inny mógł zostać pokrzywdzony w ten sposób.

 

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:

Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Twoich kontaktów i współpracy z nami. Na przykład, gdy skorzystasz z naszych usług, zachowamy zapis Twoich danych potrzebnych do fakturowania, podatków, gwarancji. Możemy również prowadzić korespondencję mailową w różnych sprawach jak np. przedstawienie oferty, zawieranie umów, kwestie reklamacji. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich informacji usuniemy je. Natomiast nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zachowamy Twój adres e-mail, aby wykluczyć go z list marketingowych.

 

9. Twoje prawa, uzyskiwanie dostępu i poprawianie danych osobowych:

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych dają osobom fizycznym konkretne uprawnienia w kontekście danych osobowych, które przetwarzają firmy. W związku z tym jeśli chcesz: uzyskać kopię danych osobowe, które posiadamy o Tobie; lub sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych o Tobie, wyślij wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy dariusztryfon@o2.pl

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną, możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości kontaktując się z nami pod adresem mailowym dariusztryfon@o2.pl

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji jest bardzo ważne. Niedokładne lub niekompletne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania odpowiednich usług dla Ciebie. Daj nam znać o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w przypadku danych osobowych za pomocą naszego formularza kontaktowego.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

 

10. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące:

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:

 • zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony,
 • poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony,
 • ulepszają funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych,
 • pozwalają na wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube,
 • zapewniają funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania swoich danych osobowych. Jednak nasza firma i firmy świadczące usługi na rzecz lub w naszym imieniu mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak pliki cookie i pikseli zliczających (piksel 1 x 1), w celu gromadzenia danych nieosobowych, które będą dla nas widoczne po Twojej wizycie. Wyraźnie poprosimy Cię o zgodę na używanie plików cookie w naszej witrynie. Pliki cookie są używane do zbierania ogólnych danych statystycznych na temat naszej strony, takich jak ilość odwiedzin. Możesz kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/ aby dowiedzieć się więcej); jednak w przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej witryny mogą zostać ograniczone.

Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają Cię zidentyfikować jako konkretnej osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Te dane to typ przeglądarki, adres URL poprzedniej strony internetowe, którą odwiedziłeś, połączenie internetowe, urządzenie którego używasz aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej itp. Nasza firma bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, może automatycznie zbierać określone dane nieosobowe w czasie gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy również zbierać dane nieosobowe, które dobrowolnie przekazujesz, takich jak informacje zawarte w odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę.

 

11. Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje lub składasz zamówienie.

 

12. Media społecznościowe:

Nasza strona może również zawierać wtyczki mediów społecznościowych i formularze kontaktowe, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter itd.. Te funkcjonalności mogą zbierać adres IP użytkownika, informacje o odwiedzanych stronach w naszej witrynie i instalować na Twoim komputerze plik cookie, aby ta funkcja działała prawidłowo. Media społecznościowe i formularze kontaktowe mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Zapoznaj się z polityką prywatności firm, która je dostarczają.

 

13. Logi serwera:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

14. Pytania i skargi:

Jeśli masz problem lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki nasza firma wykorzystała Twoje dane osobowe, zgłoś to pisemnie na adres mailowy dariusztryfon@o2.pl

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie zapytanie lub skargi dotyczących Twoich danych osobowych masz prawo zgłosić to Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.