...

Mercedes Star Diagnosis

Mercedes Star Diagnosis jest to urządzenie (komputer) z przeznaczeniem do kompleksowej diagnostyki wszystkich modeli Mercedesa (od 2005 roku).

Urządzeniem tym obsługujemy samochody osobowe, dostawcze oraz supersamochody (SLR).

Urządzenie automatycznie odczytuje typ pojazdu, numer VIN, wyszukuje aktywne sterowniki oraz wyświetla status zarejestrowanych usterek, które podczas diagnostyki mogą być wykasowane.

Zapraszamy serdecznie do naszego warsztatu, aby skorzystać z tej usługi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.